EU projekti

Priprema i provedba razvojnih projekta jedna je od najznačajnijih aktivnosti Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (u nastavku Agencije) i predstavlja važan instrument poticanja regionalnog, posebice gospodarskog razvoja.

Agencija maksimalno koristi svoje resurse kako bi osigurala što je više sredstva iz EU fondova, posebice u području razvoja poduzetništva i investicijske klime, razvoja ljudskih resursa i povećanja zapošljavanja, te razvoja ruralnih područja.

Obzirom na kompleksnost upravljanja projektnim ciklusom (PCM), osim projekta koje priprema i provodi u svom području djelovanja, Agencija zainteresiranim institucijama pruža pomoć kroz sve faze procesa, i to u vidu:
  • praćenja i informiranja korisnika o mogućnostima financiranja,
  • uspostave i razvoja partnerstva,
  • uspostave i jačanja prekogranične i međunarodne suradnje,
  • pripreme projektne dokumentacije,
  • izrade stručne dokumentacije za potrebe apliciranja na fondove EU,
  • stručne podrške u pripremi  projektne dokumentacije,
  • edukacije korisnika (način funkcioniranja EU, fondovi, priprema i izrada projektne dokumentacije),
  • provedbe projekata.Projekti u provedbi:

Provedeni projekti: