Odobrena 4 projekta u vrijednosti većoj od 8 milijuna kuna koje je pripremala RA VSŽ

U okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu donesene su odluke o financiranju 4 projekta ukupne vrijednosti 8.487.941,00 kuna, od čega bespovratna sredstva čine 85% odnosno 7.214.749,85 kuna, a koje je pripremala Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije.

Riječ je o projektima:
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnja Auto park Lipovac,
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje regionalne klaonice sa rasjekaonicom mesa i hladnjačom,
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije Centra za preradu GMO free soje te
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt Transportno-logističkog centra VSŽ

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnja Auto park Lipovac
Ukupna vrijednost projekta: 1.976.150,00 kuna, bespovratna sredstva: 1.679.727,50 kuna
Prijavitelj: Općina Nijemci
Partner: Vukovarsko-srijemska županija

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje regionalne klaonice sa rasjekaonicom mesa i hladnjačom
Ukupna vrijednost projekta: 2.055.955,00 kuna, bespovratna sredstva: 1.747.561,75 kuna
Prijavitelj: Vukovarsko-srijemska županija
Partner: Grad Otok, Općina Čađavica, Virovitičko-podravska županija


Izrada projektno-tehničke dokumentacije Centra za preradu GMO free soje
Ukupna vrijednost projekta: 1.402.940,00 kuna, bespovratna sredstva: 1.192.499,00 kuna
Prijavitelj: Vukovarsko-srijemska županija
Partner: Općina Drenovci

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt Transportno-logističkog centra VSŽ
Ukupna vrijednost projekta: 3.052.896,00 kuna, bespovratna sredstva: 2.594.961,60 kuna
Prijavitelj: Vukovarsko-srijemska županija
Partner: Grad Vinkovci

Cilj ovog Poziva je pružiti potporu za pripremu zalihe strateških projekata regionalnoga razvoja te time ojačati opće kapacitete na lokalnoj i regionalnoj razini za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

Bespovratna sredstva u okviru ovoga Poziva dodjeljuju se županijama potpisnicima Razvojnog sporazuma za Slavoniju, Baranju i Srijem te pravnim osobama s javnim ovlastima, gradovima i općinama s područja ovih županija.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na pripremu projektno-tehničke dokumentacije za strateške projekte regionalnog razvoja; na upravljanje projektom tehničke pomoći te na promidžbu i vidljivost projekta tehničke pomoći odobrenog u okviru ovoga Poziva.

Navedeni projekti sufinanciraju se kroz Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Stručnu pomoć kod pripreme projektnih prijedloga prijaviteljima je pružila Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije kroz projekt „ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko- srijemske županije II“.

Cilj projekta je pružiti potporu (potencijalnim) korisnicima za pripremu/provedbu projekata te ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

Osim stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata ostale aktivnosti su unos podataka u središnji elektronički registar, izrada županijskih razvojnih planova, županijskih razvojnih i provedbenih dokumenata, informativne aktivnosti za (potencijalne) korisnike EU fondova, jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora i djelatnika javnopravnih tijela s područja županije te upravljanje projektom i promidžba i vidljivost.

Navedeni projekt vrijednosti 26.134.715,81 kuna se provodi od 01. travnja 2019. godine do 31. prosinca 2023. godine te se sufinancira u iznosu od 85% iz OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 10 – Tehnička pomoć za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora, također iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Upravljačko tijelo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dok je posredničko tijelo Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.


Pisane vijesti