Javni natječaji Ministarstva turizma

Slika /slike svibanja/Ministarstvo-turizma.jpg

Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2020.


Otvoren do 13. 3. 2020. - dodatna pitanja isključivo elektroničkom poštom do 27. 2. 2020. na: udruge@mint.hr (odgovori će biti objavljeni do 2. 3. 2020.)

Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje projekata u 2020. godini, usmjerenih na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. 

Na Javni natječaj mogu se javiti: strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu. 

 Prijavu na ovaj Javni natječaj ne mogu podnijeti: 
- ogranci, podružnice i slični ustrojstveni oblici pravnih osoba koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) kao pravne osobe, 
- udruge čiji rad kroz djelatnost nije vezan uz područje turizma i/ili ugostiteljstva, 
- udruge koje ne djeluju najmanje godinu dana u području turizma i/ili ugostiteljstva zaključno s danom objave Natječaja 
- udruge koje su u stečaju, 
- udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanja doprinosa i/ili poreza, 
- udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt za kojeg je utvrđeno nenamjensko trošenje), 
- privatne ustanove, 
- zadruge, 
- zaklade, 
- političke stranke, 
- udruge koje ne zadovoljavaju svim ostalim uvjetima iz Uputa za prijavitelje

Provođenje projekta u partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno a partneri unutar ovog Javnog natječaja mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za projekt odnosno ciljeve Javnog natječaja.
  
Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljive aktivnosti su programi stručnog usavršavanja i osposobljavanja: 
- seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za djelatnice/ike i članice/ove udruga 
- radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Javnog natječaja 

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 2.000.000,00 kn.  

Minimalni iznos zatraženih sredstava po projektu je 40.000,00 kn a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kn.  

Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti jedan projekt.  

Krajnji rok za provedbu prijavljenih projekata je 15. travnja 2021. godine.

 

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2020. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za razvoj javne turističke infrastrukture na kontinentu. 

Predmetom sufinanciranja u Javnom pozivu su navedene slijedeće stavke: izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta, izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute, uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta, izrada projektno tehničke dokumentacije za dogradnju/izgradnju biciklističkih staza (uključujući i staze za određene tipove biciklizma - enduro, XC, downhill i sl.), izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte, postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama, na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl., uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.).

Za dodjelu potpora kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.

Prijave se podnose poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: 
MINISTARSTVO TURIZMA RH, „Prijava na javni poziv – Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 2020.god. – ne otvaraj“, Prisavlje 14, 10 000 ZAGREB

Javni poziv je otvoren do 13. ožujka 2020. godine.

Cjelokupni Javni pozivi, program te prijavne obrasce možete pronaći na slijedećoj poveznici , dok za dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu turizma elektroničkim putem na mail:  cikloturizam@mint.hr Više informacija na slijedećoj poveznici.


Pisane vijesti