O nama
RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

                                                                                                                                                                                                                                 

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije osnovana je 2017. godine kao javna ustanova od strane Vukovarsko-srijemske županije, a započela je s djelovanjem 1. siječnja 2018. godine nakon prijenosa gospodarske cjeline Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. u njeno vlasništvo.


Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske je, 21. studenog 2018. godine, temeljem procjene Povjerenstva za akreditaciju donijela pozitivnu Odluku o statusu RA VSŽ kao regionalnog koordinatora, za vremensko razdoblje trajanja financijskog okvira Europske unije 2014.-2020. godine čime je potvrđeno da RA VSŽ posjeduje sposobnosti za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova javnih ovlasti i javnog interesa sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

_________________________________________

  • MISIJA

Javna ustanova Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije djeluje s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije

  • VIZIJA

Vizija RA VSŽ je, s ciljem gospodarskog i društveno-socijalnog razvoja županije, kroz ulogu regionalnog koordinatora biti najznačajnija razvojna institucija na području Vukovarsko-srijemske županije kao i biti koordinator razvoja regije Slavonije, Baranje i Srijema u suradnji s regionalnim koordinatorima ostale četiri slavonsko-baranjsko-srijemske županije.

  • STATUT

Statut Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije

 

__________________________________________________

  • ETIČKI KODEKS

Etički kodeks Razvojne Agencije Vukovarsko-srijemske županije 

 

__________________________________________________

  • DONACIJE I SPONZORSTVA

Odluka o uređivanju postupaka doniranja i sponzoriranja


Donacije 2015.

Donacije 2016.

Donacije 2017.


Donacije 2018. 

Donacije 2019.

___________________________________________________

  • JAVNA NABAVA

Temeljem članaka 75.-83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).


Pravilnik o jednostavnoj nabavi


Plan nabave 2019. 
Prva Izmjena i dopuna plana nabave 2018.
Druga izmjena i dopuna plana nabave 2018.

Plan nabave 2018.
Plan nabave 2017.
Plan nabave 2016. 


Registar sklopljenih ugovora 2020.
Registar sklopljenih ugovora 2019.
Registar sklopljenih ugovora 2018.
Registar sklopljenih ugovora 2017.
Registar sklopljenih ugovora 2016.
Registar sklopljenih ugovora 2015. 
Registar sklopljenih ugovora 2014.