EU projekti

Priprema i provedba razvojnih projekta jedna je od najznačajnijih aktivnosti Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (u nastavku Agencije) i predstavlja važan instrument poticanja regionalnog, posebice gospodarskog razvoja.

Agencija maksimalno koristi svoje resurse kako bi osigurala što je više sredstva iz EU fondova, posebice u području razvoja poduzetništva i investicijske klime, razvoja ljudskih resursa i povećanja zapošljavanja, te razvoja ruralnih područja.

Obzirom na kompleksnost upravljanja projektnim ciklusom (PCM), osim projekta koje priprema i provodi u svom području djelovanja, Agencija zainteresiranim institucijama pruža pomoć kroz sve faze procesa, i to u vidu:
 • praćenja i informiranja korisnika o mogućnostima financiranja,
 • uspostave i razvoja partnerstva,
 • uspostave i jačanja prekogranične i međunarodne suradnje,
 • pripreme projektne dokumentacije,
 • izrade stručne dokumentacije za potrebe apliciranja na fondove EU,
 • stručne podrške u pripremi  projektne dokumentacije,
 • edukacije korisnika (način funkcioniranja EU, fondovi, priprema i izrada projektne dokumentacije),
 • provedbe projekata.Projekti u provedbi:
 • ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije II
 • Obrazovanjem odraslih do stručnih kadrova u turizmu
 • Sigurnim korakom do vlastitog posla
 • Rekonstrukcija zgrade javne namjene (uredski prostor) u zgradu društvene namjene – dječji vrtić u općini Markušica – podmjera 7.4.1.
 • Izgradnja nerazvrstane ceste u općini Trpinja
 • Izgradnja nerazvrstane ceste u općini Privlaka
 • Rekonstrukcija nerazvrstane ceste J. J. Strossmayera u Retkovcima
 • Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura (P+K) 2. skupine
 • Ulaganje u nabavku poljoprivredne mehanizacije na OPG Mrkonjić Marko
 • Modernizacija proizvodnje OPG Antolović
 • Ulaganje u proizvodnju šećerne repe
 • Dječji vrtić i parkiralište II. Skupine
 • Ulaganje u izgradnju i nabavu mehanizacije na OPG Rušnov Vladimir
 • Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnja Auto park Lipovac
 • izrada projektno-tehničke dokumentacije Centra za preradu GMO free soje
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje regionalne klaonice sa rasjekaonicom mesa i hladnjačom
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt Transportno-logističkog centra VSŽ
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije Obrazovno-razvojnog centra  Vinkovci


Provedeni projekti: