AsviLoc Plus

 

 

 

 

Naziv projekta: AsviLoc Plus- Agencies Supporting Value of Innovation systems in regional and local economies/ Agencije koje podupiru vrijednosti inovacijskih sistema regionalnih i lokalnih ekonomija
Vrijednost projekta: 2.325.941,19 €
Nositelj projekta: SVIM , Sviluppo Marche SpA , Razvojna agencija regije Marche, Italija
Trajanje projekta: 3 godine
Zemlje korisnice: Hrvatska,Italija, Austrija, Slovenija, Bugarska, Rumunjska, Grčka,Opći ciljevi projekta su:

  1. Pridonijeti izgradnji transnacionalnog inovacijskog sustava, počevši od dokapitalizacije rezultata AsviLoc projekta i naučenih lekcija iz EU RIAPs;
  2. Unaprijediti ulogu SEE Regionalnih razvojnih agencija promičući regionalni inovacijski sistem kao inovacijskog posrednika, promičući eksperimentiranje putem uloge katalizatora, izgrađene na regionalnim sredstvima i potrebama, povezujući relevantne aktere uključene u dugotrajnu regionalnu strategiju;


Specifični ciljevi:

  1. Podizanje javne svijesti o Jugoistočnoj Europi (South East Europe - SEE) kao mjestu razvoja inovacija kroz konkretne vidljive aktivnosti;
  2. Stvaranje inovacijske mreže znanja kroz regionalne laboratorije u ciljnom području te usklađivati potrebe različitih dionika fokusiranih na inovacije i tehnologiju;
  3. Obogatiti kompetencije, vještine i znanja djelatnika regionalnih razvojnih agencija o inovacijskim pitanjima;
  4. Povećanje inovacijskog upravljanja transnacionalnog planiranja i procjena specifičnih inovativnih usluga, upućenih i testiranih na malim i srednjim poduzećima kojima je cilj olakšavanje inovacijskog poduzetništva;
  5. Ojačati institucionalni kapacitet na regionalnoj i lokalnoj razini u donošenju inovacijskih politika i programa;
  6. Poboljšanje podrške upravljanja inovacijama, kako na lokalnoj tako i na razini EU-a kao kreatora politike, s ciljem predstavljanja prijedloge politikama u stvaranju europskog inovativnog okruženja
  7. Uspostavljanje trajnog koordinacijskog mehanizma za aktivnosti koje obavljaju Regionalne razvojne agencije.


AsviLoc Plus projekt doprinosi Programu Jugoistočne Europe (SEE Program),čiji je opći cilj poticati uravnoteženi teritorijalni razvoj i teritorijalne integracije unutar područja suradnje.

Projekt podupire Program Prioritetnu Os 1 “Promicanje inovacija i poduzetništva”, posebice Područje djelovanja 1.3 “Poboljšati okvir uvjetima rada i utrti put za inovaciju" s ciljem postavljanja mehanizama razmjene i koordinacije za istraživanje, tehnologiju i inovacijske pristupe i politike (aspekt upravljanja) da bi se povećala javna svijesti o važnosti tehnološkog napredka putem transnacionalnog djelovanja u tom području.

Više o projektu na: http://www.asvilocplus.eu/