DONAUREGIONEN+


Naziv projekta: DONAUREGIONEN+ (The Spatial Development Concept of Interregional Co-operation in the Danube Space)
Vrijednost projekta: 2.500.000,00 €
Nositelj projekta: Ministarstvo regionalnog razvoja Republike Slovačke
Trajanje projekta: 36 mjeseci
Zemlje korisnice: Podunavske zemlje - Slovačka, Mađarska, Bugarska, Rumunjska, Hrvatska, Moldavija i Ukrajina


Opći cilj projekta:

Jačanje važnosti Dunava kao europskog koridora te razrada integrirane razvojne strategije Podunavskih regija, gradova i luka kao i podrška razvoju i konkurentnosti u regijama.


Specifični ciljevi:

  1. Elaborirati zajedničku razvojnu strategiju podunavskih regija temeljenu na strategiji razvoja NUTS3 regija
  2. Ojačati ulogu Dunava kao važnog europskog koridora
  3. Promovirati razvoj i konkurentnost funkcionalnih regija


Projekt će sadržavati koncept sektorskih strategija, i to stanja okoliša, strukturu stanovništva, transporta i tehničke strukture te gospodarstva. Projekt će također doprinjeti unapređenju komunikacije među relevantnim subjektima u Podunavlju. Izazov je razvoj zajedničke razvojne strategije Podunavskih regija na temelju stategije Dunava i na razini NUTS 3 regija.

 Više o projektu na:  http://dplus.infoprojekt.sk/