e-Poslovanje

Naziv projekta: „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (E-BUSINESS), faza II“

Program: IPA komponenta IIIC Regionalni razvoj - regionalna konkurentnost

Nositelj projekta: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Partneri na projektu:
  • Agencija za razvoj VSŽ Hrast d.o.o.
  • Poduzetničke potporne institucije

Trajanje projekta: 22 mjeseca

Vrijednost projekta: 1.550,000,00 EUR


Cilj projekta:

Projekt Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja, faza II je nastavak aktivnosti provedenih u prvoj fazi projekta te se fokusira na razvoj boljeg razumijevanja među malim i srednjim poduzećima o važnosti i primjenjivosti e-poslovnih alata kao sredstvo za postizanje konkurentnosti.
 
Cilj projekta je poboljšati konkurentnost subjekata malog gospodarstva putem poticanja i podržavanja korištenja e-business rješenja, a time i poboljšanja njihove efikasnosti i produktivnosti, kvalitete proizvoda i usluga te pristupa informacijama i tržištima putem povećanja razine svijesti i upotrebe elektroničkog poslovanja i elektroničkog trgovanja.
 
Elektroničko poslovanje (e-business) obuhvaća sve aktivnosti koje poduzimaju pravne ili fizičke osobe radi stvaranja i razmjene dobara ili usluga, koristeći pritom suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije. Elektroničko trgovanje (e-commerce) označava korištenje Interneta i elektroničkog komuniciranja za marketing i prodaju proizvoda i usluga.

Voditelj projekta: Danijel Naletilić