ECO FOO(d)TURA

Slika /arhiva/ECOFOODtURA/ZavrsnaKonferencija/DSCN0944.JPG
IPA-CBC-Hrvatska-BIH 2007-2010

Projekt ECO FOOD TURA provodi se u okviru EU IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007-2013. Implementacija projekta trajat će 24 mjeseca (12/2014 do 12/2016).

Nositelj projekta: Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.

Partneri na projektu: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije (pravni slijednik Agencije za razvoj VSŽ HRAST d.o.o.), Poljoprivredni fakultet Osijek, Općina Drenovci i O. Š. Ivan Meštrović Drenovci.

Partneri s BIH strane: UPIP Žepče, Općina Teslić

Ukupna vrijednost projekta: 397.645,94 EUR

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: RH: 143.235,82 EUR, BIH: 187.668,55 EUR

Ukupna vrijednost projekta za hrvatsku stranu je 176.703,45 EUR.

Iznos sufinanciranja partnera: 24.738,48 EUR

Izvor financiranja: CBC HRVATSKA-BIH 2007-2010

Trajanje projekta: 12/2014.-12/2016.

Opći cilj projekta je doprinos razvoju i jačanju održivog gospodarstva po eko standardima te da poveća socijalnu koheziju u prekograničnom području kroz provedbu zajedničkih aktivnosti, suradnji i umrežavanju.

Specifični ciljevi projekta su:
 • Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, zadruga i udruga agro-poslovnog sektora s posebnim naglaskom na održivu eko-proizvodnju osnivanjem centara za pružanje usluga i pokretanje novih poslovnih aktivnosti.
 • Razvoj zajedničkog prekograničnog gospodarskog prostora pomoću umrežavanja, transfera znanja (know-how) i razmjene iskustva, te razvojem novih proizvoda

Ciljne skupine su: MSP-i, obrti, udruge, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, učenici osnovne i srednje škole.

Krajnji korisnici: organizacije u agro-biznis sektoru, jedinice lokalne samouprave i javne institucije (škole), poljoprivredne komore, članovi trgovina, studenti i nezaposleni.

Provedene aktivnosti:
 • Analizirani su stanje i mogućnosti u ekološkoj proizvodnji
 • Uspostavljeni su ABIEC centri
 • Održane su edukativne radionice
 • Uspostavljena je „Mreža  ekoloških  proizvođača” u Vukovarsko-srijemskoj županiji, realizirano je Umrežavanje u „AgroMAP mrežu” u BiH te povezivanje u prekograničnu MAP mrežu
 • Sudjelovanje na sajmovima u Gradačcu i Vinkovcima

Rezultati:
 • Uspostavljena funkcionalna, organizacijska i upravljačka struktura za provedbu projektnih aktivnosti i uspješnu implementaciju projekta.
 • Identificirani postojeći uvjeti i mogućnosti razvoja eko proizvodnje u prekograničnom području s fokusom na proizvodnju ljekovitog i začinskog bilja (sektor MAP-medicinal and aromatic plants).
 • Uspostavljena struktura kao platforma podrške razvoju agrobiznisa – AgroBiznis Inovacijsko-Edukacijski Centri ABIEC (jedan u Hrvatskoj i jedan u BiH).
 • Unaprijeđeni kapaciteti pripadnika ciljne skupine kroz edukacije, know-how i sudjelovanje na lokalnim sajmovima.
 • Osnovana udruga dionika eko-proizvodnje u Vukovarsko-srijemskoj županiji (Hrvatska) i ostvarena prekogranična suradnja između AgroMAP mreže (BiH) i SMC MAP mreže-mreže uzgajivača i prerađivača ljekovitog i začinskog bilja Sisačko-moslovačke žipanije (Hrvatska).
 • Opća javnost upoznata o provedbi projektnih aktivnosti i mogućnostima porasta lokalnog dohotka korištenjem prirodnih izvora na ekološki prihvatljivim principima.