EFoNet

Naziv projekta: EFoNet – Employment Fostering Network

Program: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II, IPA IV

Vrijednost projekta: 36.453,42 €

Nositelj projekta: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. 

Partneri na projektu:
                - Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci
                - Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar

Trajanje projekta: 12 mjeseci (početak u siječnju 2015)

Opći cilj je stvoriti uvjete za bolju provedbu lokalnog zapošljavanja i politika razvoja ljudskih potencijala u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Specifični cilj je osigurati učinkovito funkcioniranje i održivost Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz partnerski pristup.

Rezultati projekta
Neki od najvažnijih rezultata projekta je izrađeni dokument - Zajedničke preporuke za poboljšanje pristupa u poticanju zapošljavanja, povećane kompetencije članova LPZ VSŽ u području korištenja Strukturnih fondova i strateškog planiranja, revidiran i usvojen  Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije i povećana svijest o važnosti lokalnog partnerskog pristupa i rezultata rada LPZ VSŽ.

Voditelj projekta: Zrinka Tomić, dipl.oec.

Pomoć na projektu: Ana Škrabo, mag.oec.

e-mail za više informacija o projektu: askrabo@ar-hrast.hr