EU PRO


Naziv projekta: EU PRO – Lokalnim partnerstvom do stručnjaka za EU projekte

Fond: Europski socijalni fond (OP „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.)
            Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II

Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Korisnik:
-          PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VINKOVCI

Partneri na projektu:
-          AGENCIJA ZA RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE HRAST d.o.o.
-          OPĆINA NIJEMCI

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Posredničko tijelo razine 2: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (ASOO DEFCO).
 
Vrijednost projekta: 1.422.369,71kn (95% bespovratna sredstva,  5% vlastito sufinanciranje)

Trajanje projekta: 30.11.2015. - 29.11.2016. 
 
Ciljevi projekta
Razvoj novih programa osposobljavanja „Voditelj EU projekata“ i usavršavanja „Specijalist za EU fondove“ temeljenih na ishodima učenja i razvoj standarda kvalifikacija i standarda zanimanja.
Isto tako projekt pridonosi unapređenju postojećih elemenata sustava kvalitete kroz razvoj platforme za umrežavanje s dionicima lokalnog tržišta rada, razvoj sustava učenja na daljinu, selekcijskog postupka s ciljem povećanja broja polaznika koji uspješno završavaju programe obrazovanja odraslih, te sustav praćenja, ocjenjivanja i evaluacije cjelokupnog rada ustanove za obrazovanje odraslih. Nadalje, projekt pridonosi i jačanju ustanove za obrazovanje odraslih i lokalnog partnerstva poboljšanjem obrazovne ponude koja je relevantna za lokalne potrebe tržišta rada i gospodarskog razvoja regije, te potiče suradnju s poslodavcima i lokalnim zajednicama s ciljem usklađene ponude i potražnje za bržu i kvalitetniju zapošljivost. Osim toga, projektom se ostvaruje unapređenje andragoških kompetencija nastavnika i razvoj inovativnih načina provođenja obrazovanja (učenje na daljinu).
 
Elementi projekta:
EP 1. Izrada novih programa, standarda kvalifikacije i standarda zanimanja
EP 2. Platforma za umrežavanje, e-učenje i sustav kvalitete u programima za obrazovanje odraslih
EP 3. Provođenje programa osposobljavanja i pilotiranje programa usavršavanja
EP 4. Unapređenje andragoških i digitalnih kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih
EP V Promidžba i vidljivost
EP PM Upravljanje projektom i administracija