Ever-moving border emergency response - EMBER

  • Slika /slike svibanja/IMG_0974.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
VIDEO


Naziv projekta:
 "Ever-moving border emergency response - EMBER"

Program: Prekogranični program IPA Hrvatska-Srbija 2007.-2013. - 3. poziv

Nositelj projekta: HR: Vukovarsko-srijemska županija SRB: Sekretarijat Vlade AP Vojvodine

Partneri na projektu:
HR: RA VSŽ, Državna uprava za zaštitu i spašavanje DUZS PU Vukovar
SRB: Fond "Evropski poslovi" AP Vojvodina, Provincijski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Trajanje projekta: 15 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 7.692.662,88 HRK
Vrijednost projekta sa Hrvatske strane: 4.343.667,29 HRK
Vrijednost projekta sa Srpske strane: 3.304.049,60 HRK

Ciljevi projekta:

Jačanje regionalne suradnje kroz zajednički sustav i pristup kao odgovor na poplave sliva rijeke Save u pograničnom području.
Unaprijediti razinu spremnosti u izvanrednim poplavama u pograničnim općinama uz sliv rijeke Save.
 
Specifični ciljevi:
 
Unaprijediti vještine i postupke snaga za zaštitu i spašavanje i usklađenog djelovanja tijela za upravljanje kriznim situacijama na hrvatsko- srpskoj granici tijekom i nakon poplava
 
 Podizanje svijesti lokalnog stanovništva o djelovanju i obrani u slučaju poplave na hrvatsko- srpskoj granici
 
 
Aktivnosti na projektu:
 
“ Unaprjeđenje aktivnosti zaštite i spašavanja u slučaju poplave ”
Uspostavljene dvije rade skupine sastavljene od predstavnika operativnih snaga civile zaštite koje su izradile Analizu odgovora i akcija operativnih snaga tijekom prethodnih hitnih slučajeva poplava (2013. i 2014.) - 1 za HR i 1 za SRB (Analiza odgovora i djelovanja operativnih snaga tijekom prethodnih hitnih poplava (Dunav u 2013.) dovršena je u siječnju i Analiza odgovora i djelovanja operativnih snaga tijekom prethodnih hitnih poplava (Sava u 2014.) dovršena je u veljači 2017. godine.)
Na temelju Analiza odgovora i akcija operativnih snaga tijekom prethodnih hitnih slučajeva poplava izrađen je Zajednički akcijski plan za reagiranje na hitne situacije povezane s poplavama i slične izvanredne katastrofe u prekograničnom području. 
 
 
“ Jačanje kapaciteta i oprema”
 
Provedeno dvodnevno osposobljavanje snaga civilne zaštite. Teoretski dio održan je 21. srpnja 2017. godine u Vukovaru gdje je 81 sudionik dobio znanja o specifičnoj opremi i druge informacije vezane za obavljanje aktivnosti zaštite i spašavanja u vodi.
Šest certificiranih trenera održalo je predavanje o sljedećim temama:
- Lociranje žrtve u vodi
- Pristup ozlijeđenoj osobi u vodi
- Izvlačenje žrtve iz vode i brzi pregled traume
- Prva pomoć žrtvi u vodi

Tematske jedinice:

- Postupak spašavanja u slučaju  hipotermije
- Postupak kardio-plućne reanimacije (CPR) u situaciji utapanja
- Liječenje ozljeda skeletnog sustava
- Tehnike prijevoza ozlijeđene i ugrožene osobe
Praktični dio održan je 22. srpnja 2017. godine u Vinkovcima na jezeru Banja gdje je šest certificiranih trenera demonstriralo postupke izvlačenja ljudi iz vode i postupke prve pomoći.
Ukupan broj sudionika bio je: 159
 
Značajnija oprema koja se nabavila kroz projekt je: 7 vozila za predstavnike civilne zaštite s područja VSŽ, traktorske pumpe za ispumpavanje vode, punilica za pijesak, mobilna kuhinja, čamac, tri mala šatora, jedan veliki šator te jedan skladišni šator te ostala oprema koja je potrebna za rad snaga civilne zaštite.
 
 
 
Voditelj projekta: Danijela Barišić, bacc.oec.