HET-NET


Naziv projekta: Mreža za pomoć, podršku i obuku / Help, Encouraging and Training Network skraćeno “HET-NET”

Program: Grant shema - Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici

Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje– Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU
 
Nositelj projekta: Općina Nuštar

Partneri na projektu:
  • Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.
  • Općina Bogdanovci
  • Dom za psihički oboljele odrasle osobe Nuštar
  • Udruga osoba s invaliditetom „Bubamara“ Vinkovci
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Vinkovci
 
Vrijednost projekta: 230.630,90 EURA

Trajanje projekta: 15 mjeseci

Opis projekta:
Razvoj mreže socijalnih usluga ostvarit će se uspostavom partnerstva koje će unaprijediti organizaciju i kvalitetu socijalnih usluga koje olakšavaju život te omogućuju samostalnost i kvalitetnije životne uvjete starim i nemoćnim osobama, ali i osobama s invaliditetom, te indirektno i psihički oboljelim odraslim osobama, s područja općina Nuštar i Bogdanovci . To će se omogućiti pružanjem različitih oblika izvaninstitucionalne skrbi (pružanjem pomoći u kući za stare i nemoćne, organiziranjem 'dnevnih boravaka', organiziranjem prijevoza za stare i nemoćne i osobe s invaliditetom, uspostavom 'telefonske linije za pomoć'),  poticanjem na  zalaganje za njihovu bolju skrb u zajednici te prilagodbom sadržaja koje zajednica nudi za njihov aktivniji život kako bi sačuvali dignitet, osnažili njihovu ulogu u zajednici i omogućio im se što dulji boravak u njihovim domovima. Nadalje, jedan od ciljeva projekta je i osnažiti socijalnu koheziju podižući razinu socijalne osjetljivosti na potrebe osoba u nepovoljnom položaju u zajednici te razviti 'model' u kojem će pružajući pomoć potrebitima biti stvorene prilike za zaposlenje osoba koje se teže zapošljavaju. Projektom se planira na 12 mjeseci zaposliti 7 novih djelatnika u udruzi koja će biti osnovana tijekom provedbe projekta (voditeljica udruge/dnevnog boravka u Nuštru, voditeljica dnevnog boravka u Bogdanovcima, 2 medicinske sestre, 2 gerontodomaćice, 1 vozač). Provest će se dodatno usavršavanje osoba koje će raditi u udruzi, kao i zaposlenika u partnerskim institucijama (posebice se to odnosi na osoblje Doma za psihički oboljele odrasle osobe Nuštar te osoblje Udruge osoba s invaliditetom „Bubamara“ Vinkovci). Projektom će se osigurati oprema potrebna za kvalitetan rad udruge – nabavit će se kombi vozilo za prijevoz starih i nemoćnih te osoba s invaliditetom, opremit će se prostorije gdje će se obavljati aktivnosti dnevnih boravaka (u udruzi osnovanoj tijekom projekta, Domu za psihički oboljele odrasle osobe Nuštar te Udruzi „Bubamara“), nabavit će se oprema potrebna za rad 'mobilnih timova', osigurat će se promotivni materijali (kako za projekt tako i za rad udruge), organizirat će se okrugli stolovi, javna tribina i slične akcije kako bi se cjelokupna zajednica senzibilizirala i osvijestila o  potrebama osoba u nepovoljnom položaju u zajednici.