Izgradnja učeničkog inkubatora

 
Naziv projekta: „Inovativnim pristupom prema poduzetničkim kompetencijama – IZGRADNJA UČENIČKOG INKUBATORA"

Nositelj projekta: Vukovarsko-srijemska županija

Partneri na projektu:
  • Agencija za razvoj VSŽ Hrast d.o.o.
  • Grad Vinkovci
Vrijednost projekta: 4.000.000,00 EUR


Opći cilj projekta:

Podupiranje razvoja metoda i mehanizama za usklađivanje rezultata učenja s potrebama regionalnih tržišta rada, razvoj modularnih programa, kao i metodologija i mehanizama koji će osigurati uspješnu primjenu novih poduzetničkih obrazovnih programa u praksi te povećanje poduzetničkih kompetencija i poboljšanje zapošljavanja učenika nakon završenog srednjeg strukovnog programa obrazovanja.


Specifični cilj:

Ishođenje dokumentacije za izgradnju učeničkog inkubatora Srednje strukovne škole Vinkovci i Drvodjelsko tehničke škole Vinkovci u cilju poboljšanja kvalitete obrazovnih programa te olakšavanja zapošljavanja mladih osoba nakon završetka školovanja kroz povećanje njihovih poduzetničkih kompetencija.


Očekivani rezultati projekta:

Projekt je usmjeren na ishođenje dodatne dokumentacije za nadogradnju kata planirane hale za stručnu praksu, u kojem bi bio smješten učenički inkubator. Nakon uspješno provedene stručne prakse i završetka školovanja, učenici bi koristili prostor inkubatora, koji bi bio namijenjen i u komercijalne svrhe i na taj način bi se doprinijelo razvoju gospodarstva kroz omogućavanje otvaranja novih tvrtki i zapošljavanja osoba s područja VSŽ, posebno najugroženijih osoba sa završenom srednjom stručnom spremom.

Revidiranje dosadašnje provedbe obavljanja stručne prakse u prostorima hale uvelike bi poboljšalo poziciju učenika završnih razreda na tržištu rada nakon završetka školovanja, čime bi povećali svoje šanse za zaposlenjem , što bi značajno pridonijelo njihovoj kvaliteti života te općenito boljem stanju u gospodarstvu i standardu života u VSŽ.

Inkubatori omogućuju učenicima da po završetku školovanja gospodarski ostvare svoje poduzetničke pothvate kroz interakciju i suradnju s drugim mladim istomišljenicima te razvoj i prijelaz puta od učenika do poduzetnika. Projekt predstavlja ulaganje u razvoj ljudskog kapitala i infrastrukture s ciljem odgovora na zahtjeve današnjeg globalnog gospodarstva te umrežavanje lokalnih dionika kako bi se ostvario zadani cilj. Provedbom projektnih aktivnosti poduprijet će se mlade potencijalne poduzetnike da se tijekom srednjoškolskog strukovnog obrazovanja pripreme za osnivanje vlastitog poduzeća pokretanjem poduzetničkih projekata.

Realizacijom ovog projekta znatno će se doprinijeti razvoju obrazovanja mladih, poticanju razvoja poduzetništva na ovim prostorima, povećanju zapošljavanja i samozapošljavanja, a time i regionalnom razvoju i poboljšanju kvalitete života na području Vukovarsko-srijemske županije, pa i šire, a koja se svrstava u I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave, čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH.