Joint Effort for Innovative Environment


Naziv projekta: Joint Effort for Innovative Environment - Zajedničkim snagama za inovativno okruženje

Ukupna vrijednost projekta: 224.750,04 €
Iznos EU potpore: 189.194,58 € (84,18%)
                                           
Nositelj projekta:
  • Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.  (HR)
  • Nezavisni biro za razvoj (BiH)
Partneri:
  • Vukovarsko-srijemska županija (RH)
  • Grad Vinkovci (RH)
  • Općina Odžak (BiH)
Trajanje projekta: 14 mjeseci (početak u prosincu 2010.)

Voditelj projekta: Ivan Rimac,dipl.oec


Ukratko o projektu:

Glavni cilj projekta je unapređenje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Posavini i Vukovarsko-srijemskoj županiji i ostvariti dugoročnu i održivu suradnju poduzetničkih potpornih institucija i poduzetnika.

Jačanje inovacijskog kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP-a) predstavlja preduvjet poboljšanju konkurentnosti i održivosti razvoja Vukovarsko-srijemske županije. Poslovni uspjeh MSP-a, plasman proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu uvelike ovisi o njihovoj inovacijskoj sposobnosti i mogućnosti razvoja, prilagodbe i upotrebe novih tehnologija. Inovacijski proces stvara nova i bolja rješenja, te čini tvrtke konkurentnijima.Stoga se ovaj projekt bavi se razvojem inovativnih usluga, poticaja i potpora namijenjenih malim i srednjim poduzetnicima u cilju jačanja njihovih inovativnih kapaciteta i konkurentnosti. 

Isto tako, ovim projektom želi se potaknuti suradnja između potpornih institucija iz prekograničnog područja, ali i suradnja između poduzeća i to kroz organizaciju zajedničkih seminara, edukativnih radionica, konferencija i sličnih aktivnosti razmjene iskustava i primjera dobre prakse.