Kompetencije za budućnost

NAZIV PROJEKTA: Kompetencije za budućnost

Javni poziv: Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s HKO i potrebama tržišta rada – faza II (Broj poziva: HR.3.1.14)

Izvor financiranja: Europski socijalni fond - OP„Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.

Nositelj projekta: Srednja škola Ilok

Partneri na projektu: Strukovna škola Vukovar, Poljoprivredna škola Zagreb, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

Vrijednost projekta: 1.214.993,15 kn (100% bespovratna sredstva)

Svrha projekta:

Ovim projektom se žele ojačati kapaciteti ustanova struk. obrazovanja, Srednje škole Ilok i Strukovne škole Vukovar kroz modernizaciju kurikuluma struk. škola, odnosno izradu dodatnog izvannastavnog struk. kurikuluma – kurikulum učen. zadruga, te pružanje suvremene praktične nastave i osposobljavanja učenika u svrhu stjecanja potrebnih kompetencija za tržište rada.

Aktivnosti projekta usmjerene su na poticanje angažmana u osobnom razvoju, unapređenju znanja i vještina, i nastavnika i samih učenika te shodno tomu povećanje zapošljivost i bolji položaj na tržištu rada. Ciljna skupina ovog projekta je ukupno 20 nastavnika i 182 učenika stručnog poljoprivrednog usmjerenja iz Srednje škole Ilok i Strukovne škole Vukovar.