Made in Danube

 • Slika /slike svibanja/11_index.png
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
VIDEO
Naziv projekta: Transnacionalna suradnja s ciljem transformacije znanja u utržive proizvode i usluge za održivo dunavsko društvo budućnosti, Made in Danube

Program: INTERREG Dunav - Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Nositelj projekta: Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ)

Partneri na projektu:
 
 • Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije
 • Tehničko sveučilište Cluj – Napoca, Rumunjska
 • Sveučilište Novi Sad, Srbija
 • Centar za društvene inovacije, Austrija
 • Pannon Udruga poslovnih mreža, Mađarska
 • IPA poslovni inkubator, Rumunjska
 • Udruženje Slovačkih klastera, Slovačka
 • Bay Zoltán d.o.o. za primijenjeno istraživanje, Mađarska
 • Budapest CCA - Dunavska gospodarska komora, Mađarska
 • Sveučilište prirodnih znanosti, Austrija
 • Sveučilište u Mariboru, Slovenija
 • Slovačko poljoprivredno sveučilište, Slovačka
 • Nacionalna uprava za znanstvena istraživanja i inovacije, Rumunjska
 • Udruženje industrije Baden-Württemberga, Njemačka
 • Institut za tržišne probleme i ekonomsko-istraživanje, Ukrajina
 • Udruženje za razvoj MSP, Moldavija
 • Ministarstvo financija i ekonomije Baden-Württemberga, Njemačka

 

Trajanje projekta: 30 mjeseci (01.01.2017 – 30.06.2019)

Vrijednost projekta:  1.901.275,00 EUR

Cilj programa: Poboljšanje uvjeta za inovacije.

Specifični ciljevi:
1.       Razvoj zajedničke strategije
2.       Razvijanje alata i usluga
3.       Razmjena dobrih praksi u tehnologiji i inovacijama

O projektu:
Jedan od glavnih teritorijalnih izazova Dunavske regije je poboljšanje inovacijskih sposobnosti malih i
srednjih poduzeća u regiji, posebice u bioekonomiji, koja ima ekonomski potencijal utjecati na široki
raspon industrije i usluga, ali i održivost društva. Razvoj novih proizvoda i inovativnih usluga za tvrtke
u Dunavskoj regiji, posebno mala i srednja poduzeća, zahtjeva pristup znanstvenim i primijenjenim
znanstvenim istraživanjima u kombinaciji s inovacijama. Suradnja između istraživačkih organizacija i
tvrtki je pritom presudna. Projekt će poboljšati uvjete za ovu suradnju u području bioekonomije kako
bi se ideje transformirale u proizvode i usluge na način da lokalno znanstveno znanje bude dostupno
na transnacionalnoj razini. U okviru provedbe projekta realizirana su 3 pilot projekta - lokalna akcijska
plana: pametna/precizna poljoprivreda, bioenergija i održivo šumarstvo kao prioriteti za Dunavsku
regiju. Pilot projekt održivog šumarstva, provodit će se na području Vukovarsko-srijemske županije.
Provedeni intervjui sa znanstveno-istraživačkim institucijama i malim i srednjim poduzetnicima su
poslužili za mapiranje stanja u sektoru šumarstva i drvne industrije i mogućnostima poboljšanja kroz
povezivanje sa stručnjacima na razini Dunavske regije.
Kroz provedbu Lokalnog akcijskog plana Centar kompetencija za Drvni sektor je ostvareno
povezivanje dionika iz drvnog sektora s područja Vukovarsko-srijemske županije i Dunavske regije,
putem dugoročnih Sporazuma o suradnji, koji su generirali daljnje outpute u obliku raznih
istraživanja, studija izvodljivosti, marketing planova, dizajna.
Na razini projekta je potpisano 5 Inovacijskih partnerskih sporazuma između dionika iz drvnog
sektora s područja VSŽ i Dunavske regije i 16 Sporazuma o suradnji, koji otvaraju prostor za širenje
suradnje i prijenos znanja i tehnologije na navedenom području.
Sve aktivnosti projekta na području VSŽ su usmjerene na poboljšanje uvjeta za inovacije u području
drvnog sektora.Voditeljica projekta: Vedrana Džoić, dipl. oec.