Modernizacija kurikuluma Vježbenička tvrtka


Naziv projekta: Regionalni sajam vježbeničkih tvrtki

Nositelj projekta: Srednja strukovna škola Vukovar

Partneri na projektu:
  • Agencija za razvoj VSŽ Hrast d.o.o.
  • Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci
Trajanje projekta: 12 mjeseci

Vrijednost projekta: 200.000,00 EUR


Opći cilj:

Unaprjeđenje moderniziranih inovativnih sadržaja u 2 strukovne škole usmjerenih na ishode učenja, s ciljem povećanja poduzetničkih kompetencija i vještina učenika u skladu sa zahtjevima lokalnog/regionalnog tržišta rada


Specifični ciljevi:
  • razviti i primijeniti nova inovativna obilježja u pružanju obrazovanja u strukovnim školama u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima na regionalnoj/lokalnoj razini;
  • povećati kapacitete (ljudske, materijalne, prostorne itd.) strukovnih škola za pružanje suvremene  praktične nastave;
  • povećati sposobnosti strukovnih nastavnika za uvođenje suremenih, na učenika usmjerenih pristupa nastavi;
  • poboljšati druge aspekte strukovnih škola vezane uz kurikulum radeći u skladu s mehanizmima osiguranja kvalitete ustanovljenima na nacionalnoj razini/razini Europske unije;

Očekivani rezultati projekta:

1. Osnovan projektni tim
2. Razvijen inovativni strukovni kurikulum predmeta Vježbenička Tvrtka
3. Ojačani kapaciteti voditelja VT-a u dvije strukovne škole u provođenju praktične nastave i primjeni metoda poučavanja usmjerenih na učenike
4. Osnovane i opremljene vježbeničke tvrtke u dvije strukovne škole i ostvarena/poboljšana suradnja s lokalnim poduzetnicima