Modernizacija kurikuluma Vježbenička tvrtka

NAZIV PROJEKTA: Modernizacija kurikuluma Vježbenička tvrtka

Javni poziv: Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s HKO i potrebama tržišta rada – faza II (Broj poziva: HR.3.1.14)

Izvor financiranja: Europski socijalni fond - OP„Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.

Nositelj projekta: Ekonomska škola Vukovar

Partneri na projektu: Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

Vrijednost projekta: 1.220.940,00 kn (100% bespovratna sredstva)

Opći cilj:

Uvođenje suvremenih i inovativnih  procesa, metoda i sadržaja u postojeće strukovne programe kako bi se omogućilo stjecanje relevantnih kompetencija učenika te povezali novi sadržaji s ishodima učenja

Specifični ciljevi:
  • (Modernizacija Kurikuluma Vježbenička tvrtka)
  • Unaprjeđenje kompetencija profesora koji predaju predmet Vježbenička tvrtka
  • Uvođenje kvalitetnijih uvjeta za provođenje i pohađanje nastave iz predmeta Vježbenička tvrtka

Voditeljica projekta: Vedrana Džoić, dipl.oec.