NEXT GENERATION

Naziv projekta:  NEXT GENERATION
Vrijednost projekta: 218.388,70 €
Nositelj projekta: Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci
Partneri na projektu:
  • Industrijsko-obrtnička škola Silvija Strahimira Kranjčevića Vinkovci
  • Privatna ekonomska škola Katarina Zrinski Zagreb
  • Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

Trajanje projekta: od rujna 2010. do  studenog 2011.

Opći cilj projekta je:

Poticanje i razvoj  kapaciteta strukovnih škola za stvaranje novih kurikuluma temeljenih na ishodima učenja u pogledu osposobljavanja i u skladu s promjenama na lokalnom i regionalnom tržištu rada.

Specifični ciljevi:
1. Uvođenje inovativnih metoda i mehanizama kao osnova za razvoj  novih kurikuluma školskih zadruga u dvije vinkovačke srednje strukovne škole – Poljoprivredno šumarske i Industrijsko-obrtničke
 
2. Jačanje kapaciteta strukovnih nastavnika za uvođenje modernih, na učenika orijentiranih pristupa u predavanju,  potrebnih za uvođenje novih kurikuluma.

Glavne skupine aktivnosti:
• Upravljanje projektom
• Edukacija
• Izrada kurikuluma školskih zadruga
• Učeničke zadruge
• Pilot projekt
• Studijsko putovanje

Očekivani rezultati:
• Razvijene kompetencija nastavnika za provođenje poduzetničkog kurikuluma školskih zadruga u dvije srednje strukovne škole
• Povećane razine poduzetničkih znanja i vještina učenika po završetku edukativnog programa
• Dizajniran novi kurikulum školskih zadruga u dvije srednje strukovne škole
• Osnovane dvije učeničke zadruge gdje će učenici stjecati znanja o tržišnim mehanizmima, vođenju poslovanja, timskom radu i odgovornosti, te razvijati osobne vještine i sposobnosti potrebne za poduzetničko djelovanje. Kroz rad u učeničkim zadrugama potaknut će se stvaranje pozitivnog odnosa učenika prema radu i poticati će se pozitivna poduzetnička klima među  učenicima tj.  potaknuti će se stvaranje "nove generacije" mladih poduzetnika koji će svojim uspjehom i dobrim primjerom pokrenuti pozitivne procese u okruženju, zainteresirati i potaknuti veći broj sudionika prema  poduzetništvu.
 
Voditelj projekta: Melita Meštrović

Više informacija o projektu na: www.nextgeneration.com.hr