Nova ulaganja u proizvodnju zdravije hrane


Naziv projekta: Nova ulaganja u proizvodnju zdravije hrane

Program: IPA III C - Regionalna konkurentnost - Povećanje konkurentnosti hrvatskog MSP

Nositelj: Viksi d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 181.980,40 EUR


Opći cilj projekta je:

Povećanje konkurentnosti domaćeg prehrambenog proizvoda tvrtke Viksi.

Specifični ciljevi projekta su:

Poboljšanje kvalitete proizvoda od tijesta uz kvalitetnije pakiranje proizvoda i uvođenje novih proizvodnih procesa, te povećanje efikasnosti proizvodnje.