Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u SI BiH

Naziv:  Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini

Grant shema:  EU Support to Local Economic Development in Bosnia and Herzegovina / Potpora EU za lokalni ekonomski razvoj u BiH

Iznos:  410.634,37 €

Prijavitelj: 

 • Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ ( BiH)

Partneri: 

 • Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

 • Općina Odžak

 • Opština Modriča

Trajanje:  26 mjeseci  (15. studenog 2014. - 16. ožujka 2017.)

Opći cilj projekta je aktivirati raspoložive resurse u lokalnim zajednicama sjeveroistočne Bosne i Hercegovine te ih učiniti konkurentnijima za razvoj malih i srednja poduzeća (koja će, pak, otvoriti nova radna mjesta) kroz inovativan pristup.

Specifični ciljevi:

 • Osnovati KLASTER za razvoj tipičnih proizvoda u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini s razvijenom i funkcionalnom infrastrukturom za poslovanje i razvoj klastera.

 • Stvaranje povoljnijih uvjeta (bolje financiranje i usluge, smanjenje regulatornih ograničenja) za razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Ciljne skupine projekta su:

 • Mreža za razvoj tipičnih proizvoda s 9 članova (NVO) i 6 partnera (zadruga i javne ustanove)

 • 15 lokalnih vlasti i 2 kantonalna ministarstva

 • 3 turističke organizacije (zajednice)

 • 3 fakulteta

 • 3 javne tvrtke

Krajnji korisnici projekta su:

 • 138 malih i srednjih poduzeća

 • 4500 poduzetnika

Aktivnosti:

 1. Osnivanje klastera za razvoj tipičnih proizvoda - izrada 4 plana/operativnih dokumenata, razvoj kapaciteta aktera (edukacija, oprema), operativna podršku, analiza rada nakon prve godine rada i daljnje poboljšanje poslovanja.

 2. Rad na smanjenju regulatornih ograničenja i uvođenjem novih instrumenata financiranja za mala i srednja poduzeća za razvoj - analiza postojećih programa i instrumenata, radionica i okruglih stolova i stvaranje novih instrumenata, izrada razvojnih politika koje se odnose na LED instrumenate

 3. Uspostava sustava uredskog informiranja za potporu malim i srednjim poduzećima - Definicija sustava, jačanje kapaciteta uključenih sudionika, razvoj IT mreža, rad sustava, analiza rada i poboljšanje rada, promicanje sustava.

 4. Uspostavljanje partnerstva za razvoj potencijala - definiranje poslovanja partnerstva, podešavanje metodologije, analize potencijala, stvaranje investicijskih projekata, promocija

Očekivani rezultati: 

 1. Usvojeni planovi / operativni dokumenti potrebni za poslovanje klastera

 2. 30 članova klastera razvili kapacitete i djeluju u skladu s usvojenim planovima / operativnim dokumenatima

 3. Najmanje 5 regulatornih ograničenenja za mala i srednja poduzeća smanjen

 4. Uveden najmanje 1 novi financijski instrument za mala i srednja poduzeća

 5. Nove usluge predstavljene  kroz uspostavu sustava uredskog informiranja za mala i srednja poduzeća u 15 općina

 6. Poboljšana inovativnost i konkurentnost najmanje 2 investicijska potencijala u lokalnim zajednicama