Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama u Općoj županijskoj bolnici VinkovciVIDEO:Naziv projekta:
Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Posredničko tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije  

Nositelj projekta: Opća županijska bolnica Vinkovci

Vrijednost projekta:  16.595.698,75 kn

Intenzitet potpore: 100%

Trajanje projekta: 12 mjeseci (02.05.2017.-02.11.2018.)

Cilj projekta: Poboljšati učinkovitosti i pristup dnevnoj bolnicama i dnevnim kirurgijama smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele

Aktivnosti projekta:
1. Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija – oftalmologija i kirurgija i  odjel za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku
2. Izvođenje financijske revizije
3. Edukacije
V. Promidžba i vidljivost
PM. Upravljanje projektom i administracija
 

Ukratko o projektu:
Kroz projekt se poboljšala učinkovitost i pristup dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama nabavom suvremene medicinske opreme i edukcijom medicinskih djelatnika, ali i šire javnosti. Konkretno, kroz projekt su opremljeni odjeli opće kirurgije i urologije, ortopedije i traumatologije, otorinolaringologije i oftalmologije te radiologije. Kroz projekt se poboljšala kvaliteta usluge zdravstvene zaštite i usluga za oko 120.000 korisnika s područja cijele VSŽ i šire koji gravitiraju Općoj županijskoj bolnici Vinkovci. Veći broj pacijenata bit će zbrinuto kroz dnevne bolnice oftalmologije i kirurgije, dijagnostički te kroz terapijske postupke. S povećanjem broja zbrinutih pacijenata kroz dnevne bolnice i dnevne kirurgije smanjit će se broj bolesnika na akutnim bolničkim odjelima, a to će pridonijeti općem smanjenju troškova Opće županijske bolnice Vinkovci s obzirom da akutna bolnička skrb predstavlja najskuplji oblik pružanja zdravstvene zaštite.