Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji

 • Slika /slike svibanja/zdrav_zašt,logo.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Naziv projekta: "Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji"

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Nositelj projekta: Vukovarsko - srijemska županija

Partneri na projektu:
 • Dom zdravlja Vinkovci
 • Dom zdravlja Vukovar
 • Dom zdravlja Županja
Tehnička pomoć pri pripremi projekta: Razvojna agencija Vukovarsko - srijemske županije


Vrijednost projekta: 9.512.364,17 HRK


Cilj projekta:

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

Opis projekta:

Projektom će se poboljšati kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite za oko 183.000 korisnika s područja VSŽ i šire. Predviđene aktivnosti u projektu obuhvaćaju nabave medicinske i dentalne opreme, manje infrastrukturne radove (ugradnja dizala) te edukacija zdravstvenih djelatnika. Projektom su obuhvaćena sva tri doma zdravlja s područja VSŽ, koji su ujedno i partneri na projektu, te 36 koncesionara koji djeluju u području opće/obiteljske medicine, ginekologije, pedijatrije i dentalne medicine.