Prilika za sve


Naziv projekta: Prilika za sve

Nositelj projekta: Gradsko društvo Crveni križ Županja ili Grad Županja

Partneri na projektu: Agencija za razvoj VSŽ Hrast d.o.o.

Program: Grant shema/darovnica - Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom

Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje– Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU


Ukratko o projektu:

Projektom se žele ostvariti, tj. povećati prilike za zapošljavanje osoba s invaliditetom (OSI) kroz edukaciju i trening, omogućiti njihovu integraciju na tržištu rada te povećati socijalnu osjetljivost okoline, posebice poslodavaca, na njihovu uključenost i doprinos u životu zajednice.