Prometno logistički centar

 
Naziv projekta: Prometno logistički centar

Nositelj projekta: Vukovarsko-srijemska županija

Partneri na projektu: Agencija za razvoj VSŽ Hrast d.o.o.

Vrijednost projekta: 25.000.000,00 EUR


Opći cilj:

Formiranje suvremenog logističkog centra u skladu s europskim standardima i kvalitetom izvedbe u cilju osiguranja okvira za ekonomski
isplativo i dugoročno samoodrživo funkcioniranje. Logistički centar VUKA će biti centar (hub) za područje šire regije u ovom dijelu Istočne Europe, u
kojem će se odvijati sve aktivnosti koje se odnose na prijevoz, logistiku i distribuciju robe, (za nacionalni i međunarodni tranzit), za najraznovrsnije
subjekte/korisnike usluga, na komercijalnoj osnovi.


Specifični ciljevi:

- Opremljenost svim javnim sadržajima potrebnim za obavljanje navedenih operacija, uz dostupnost određenih javnih usluge za osoblje, kao i korisnike oprema
- Osiguranje svih resursa neophodnih za intermodalni prijevoz za robe – dostupnost svih vidova prometa (ceste, željeznice, unutarnji plovni putovi)
- Definiranje i uspostavljanje efikasnog i kvalitetnog načina upravljanja (management) logističkog centra (poželjno javno-privatno partnerstvo) kako bi bila osigurana sinergija i komercijalna suradnja.