Razvoj investicijskog okruženja

 

 Naziv projekta: Razvoj investicijskog okruženja
Izvor financiranja: IPA – komponenta IIIC Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007-2009., Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, Mjera 2.1. Poboljšanje poslovne klime (Europska unija financira 75%, a Republika Hrvatska 25% vrijednosti projekta)
Vrijednost projekta: 2.500.000 €
Nositelj projekta: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Trajanje projekta: 20 mjeseci, provedba projekta započela je 01. veljače 2010. godine
Korisnici projekta: Vukovarsko-srijemska županija, Brodsko-posavska, Ličko-senjska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Virovitičko-podravska, i Zagrebačka županija

Ciljevi projekta su:

 • poboljšanje komunikacije, suradnje i koordinacije regionalnih i središnjih institucija uključenih u poticanje ulaganja
 • rad s regijama u cilju podizanja razine konkurentnosti pri natjecanju za strane i domaće investicijske projekte
 • pomoć pri stvaranju jedinstvenog imidža i jedinstvene razine usluga koje Hrvatska nudi stranim ulagačima
 • upućivanje ulagača na lokacije koje najbolje odgovaraju njihovim potrebama
Projekt provodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u suradnji s Agencijom za promociju izvoza i ulaganja s ciljem poboljšanja poslovnog i investicijskog okruženja u RH. Potpisom Sporazuma o suradnji između Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Vukovarsko-srijemska županija aktivno se uključila u provedbu projekta Razvoj investicijskog okruženja. Vukovarsko-srijemska županija jedna je od 8 županija koje sudjeluju u provedbi projekta kao krajnji korisnici, a Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. koordinator je projekta za područje županije. U projekt su također uključeni predstavnici upravnih odjela VSŽ, HGK Županijske komora Vukovar, Grada Vinkovaca, Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara i dr. koji će surađivati kako bi bolje promovirali Vukovarsko-srijemsku županiju kao poželjnu destinaciju za ulaganje.


Kako je projektom i predviđeno Vukovarsko-srijemska županija formirala je tri operativna tima za:
 • Informacijski standard
Prikupljanje i obrada podataka u cilju točnog i brzog odgovaranja na upite potencijalnih ulagača, te razumijevanje njihovih potreba i prioriteta, izrada sektorskih studija
 • Imovinski standard
Ponuda lokacija i zgrada koje zadovoljavaju međunarodne standarde kvalitete – baza podataka za 12 i za 60 mjeseci
 • Marketinški standard
Razvijanje usmjerene promocije regije i odgovarajuće razine usluga potencijalnim, te postojećim ulagačima, stvaranje marketinške infrastrukture, obuka osoba koje će kontaktirati s ulagačima, osiguranje potrebnih resursa


Radni timovi odgovorni su za:
 • prikupljanje i obradu relevantnih podataka,
 • izradu baze podataka dobavljača,
 • provedbu anketa poduzetnika,
 • pripremu sektorskih studija,
 • razvoj ponude zemljišta i objekata koje udovoljavaju potrebama ulagača,
 • sudjelovanje na edukativnim radionicama,
 • savjetodavnu potpora,
 • izradu promotivnih materijala i dr.
U cilju uspješne provedbe predviđenih aktivnosti projekta nužna je i aktivna suradnja svih relevantnih institucija na području Vukovarsko-srijemske županije kako bi se stvorila pozitivna sinergija u ozračju timskog rada. Projekt je inače nastavak dvije prethodne faze Programa certificiranja regija za ulaganja (ICPR - Investment Certification Programme for Regions), u kojima je sudjelovalo 12 županija, a koje su provedene 2006., 2007. i 2008. godine sredstvima EU (CARDS) i USAID-a. Sve županije koje su sudjelovale u projektu primile su certifikat, a ukupno je certificirano i približno 100 osoba uključenih u projekt. Županije su dobile certifikat za uspješno završen rad na projektu i mogućnost korištenja logotipa „CROATIAN INVESTOR FRIENDLY REGION“.