REDEEM


Naziv projekta: REDEEM - Razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije za lokalnu i regionalnu samoupravu / Renewable Energy Development for Emerging Energy Municipalities
Vrijednost projekta: 163.000,00 €
Nositelj projekta: GREEN-a ( Geel Regional Energy Efficiency Network institute ) Geel, Belgija
Trajanje projekta: 20 mjeseci
Hrvatske županije partneri: Varaždinska županija, Sisačko-moslavačka županija, Međimurska županija ( REDEA ), Zagrebačka županija ( ZACORDA ), Vukovarsko-srijemska županija


Opći cilj programa:
Povećanje konkurentnosti Hrvatske i Flandrije u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora uz poboljšanje zaštite okoliša i unapređenje poljoprivredno-industrijske proizvodnje


Specifični ciljevi programa:

  1. Procijeniti investicijski potencijal, odnosno mogućnost proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, odnosno stajskog gnojiva sa životinjskih farmi uz procjenu utjecaja na okoliš
  2. Povećati sposobnost javnog sektora u Hrvatskoj i Flandriji da promoviraju zaštitu okoliša i proizvodnju iz obnovljivih izvora energije


Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta:

  1. Izrada analize potencijala za proizvodnju bioplina u županijama partnerima
  2. Izrada marketinške strategije za povezivanje Hrvatske i Flandrije u području proizvodnje bioplina
  3. Razmjena primjera dobre prakse i iskustva kroz informativne seminare, studijska putovanja i posjete školama


Projekt ima za cilj povećati konkurentnost Hrvatske i Flandrije u razvoju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i promicanje zaštite okoliša. Ovim projektom nastoji se povećat potencijal za proizvodnju bioplina iz gnojiva životinjskog podrijekla sa velikih farmi, uz istodobno smanjenje njegovog utjecaja na okoliš. Tehnička pomoć nositelja projekta podrazumijeva doprinos pri povećanju produktivnosti u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora. Projekt je financiran putem programa Flamanske vlade „Cooperation programme between Flanders and Central and Eastern Europe“ i sufinanciran od pet Hrvatskih županija.