SAFERPLAY

  • Slika /slike svibanja/SafeReplay.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Naziv projekta: „Innovative training on design, installation and maintenance of safe and challenging play areas” - SAFERPLAY / Inovativna obuka za dizajn, instalaciju i održavanje sigurnih igrališta

Trajanje projekta: 30 mjeseci (01.09.2015. – 01.03.2018.)

Vrijednost projekta: 313.636 EUR

Nositelj projekta: AIJU – Tehnološki institut dječjih proizvoda Alicante (Španjolska)

Partneri: Play England – nacionalna institucija za dječje igre i proizvode London (UK)
H. Menezes  HMenezes/RiskVision za promociju zdravlja i sigurnosti djece Lisabon (Portugal)
Fakultet arhitekture Prag (Češka Republika)
Agencija za razvoj HRAST (Hrvatska)
Sveučilište Alicante (Španjolska)
Institut za cjeloživotno učenje FORTIS-FAKULTAS Chemnitz (Njemačka)

Sažetak projekta
Djeca i mladi nisu uvijek  fokusu tijekom procesa planiranja gradova i sela te se često igraju u manje idealnim uvjetima. Čak niti igraonice namijenjene za djecu često ne zadovoljavaju minimalne sigurnosne zahtjeve što može dovesti do ozbiljnih nenamjernih ozljeda djece. Osoblje koje je zaduženo za igraonice, od faze izrade koncepcije i dizajna do instalacija i održavanja, ne posjeduje
odgovarajuća znanja za stvaranje i upravljanje takvim prostorima koji trebaju biti prilagođeni svojim korisnicima. U tom smislu, SAFERPLAY partnerstvo ima za cilj doprinijeti proširenju resursa i stručnosti te stvaranju poticajnog okruženja za igru i učenje uključenjem predstavnika različitih sektora u društvu (istraživački centri, stručnjaci, društveni i javni partneri).
Projekt SAFERPLAY ima za cilj uspostaviti suradnju između sveučilišta, istraživačkih institucija, društvenih skupina, stručnjaka i ostalih  ključnih dionika koji su odgovorni za dizajn i sigurnost dječjih igrališta (arhitekti i dizajneri, predstavnici MSP-a, lokalne / područne uprave itd.) s ciljem osiguranja treninga za dizajn, instalacije i održavanje sigurnih i naprednih dječjih igrališta koristeći se inovativnim metodologijama baziranim na ICT-u te Otvorenim Obrazovnim Resursima (OOR) / Open Educational Resources (OER) prilagođenima potrebama osoblja uključenih dionika.  Nadalje, uz osiguranje potrebnog znanja, projekt će također poslužiti kao platforma za razmjenu iskustva i zajedničkog učenja između svih uključenih dionika.
Konkretno, projekt će ostvariti četiri  rezultata:
  • SAFERPLAY trening materijale o dizajnu sigurnih i naprednih igraonica
  • SAFERPLAY trening materijali za instalaciju i održavanje igraonica
  • SAFERPLAY nadzorni ICT alat
  • SAFERPLAY platform