Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci

Naziv projekta: "Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci“

Program: Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Nositelj projekta: Opća županijska bolnica Vinkovci
 
Trajanje projekta: 12 mjeseci

Vrijednost projekta: 16.595.698,75 HRK


Cilj projekta:

Poboljšati učinkovitosti i pristup dnevnoj bolnicama i dnevnim kirurgijama smanjenjem broja prijema na akutni bolnički očni odjel


Voditelj projekta: Zrinka Lončar, dipl.oec.