Zajedničkim snagama do inovativnog okruženja

Naziv:  Joint Effort for Innovative Environment / Zajedničkim snagama do inovativnog okruženja

Grant shema:  IPA program – Komponenta II: Prekogranična suradnja: Hrvatska - Bosna i Hercegovina

Iznos:  228.593,44  €

Projekt zajednički implementiraju :
 • Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. (Republika Hrvatska)
 • Nezavisni biro za razvoj iz Gradačac (Bosna i Hercegovina)
Partneri na projektu su :
 • Općina Odžak (Bosna i Hercegovina)
 • Grad Vinkovci (Republika Hrvatska)
 • Vukovarsko-srijemska županija (Republika Hrvatska)
Trajanje:  14 mjeseci  ( siječanj 2011. – ožujak 2012. )

Voditelj projekta:  Ivan Rimac, dipl.oec -  irimac@ar-hrast.hr

Poslovni uspjeh malih i srednjih poduzeća, plasman proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu uvelike ovisi o njihovoj inovacijskoj sposobnosti i mogućnosti razvoja, prilagodbe i upotrebe novih tehnologija. Inovacijski proces stvara nova i bolja rješenja, te čini tvrtke konkurentnijima. Stoga se ovaj projekt bavi se razvojem inovativnih usluga, poticaja i potpora namijenjenih malim i srednjim poduzetnicima u cilju jačanja njihovih inovativnih kapaciteta i konkurentnosti. Isto tako, ovim projektom želi se potaknuti suradnja između potpornih institucija iz prekograničnog područja, ali i suradnja između poduzeća i to kroz organizaciju zajedničkih seminara, edukativnih radionica, konferencija i sličnih aktivnosti razmjene iskustava i primjera dobre prakse. 
 
Opći cilj projekta je učiniti Posavinu (BiH) i Vukovarsko-srijemsku županiju (RH) vodećim inovativnim okruženjima u široj regiji.

Specifični ciljevi:
 • Unaprijediti konkurentnost MSP-a Posavine i Vukovarsko-srijemske županije
 • Postići dugoročnu i održivu suradnju poduzetnika i institucija koje pružaju podršku razvoju MSP-a
 
Ciljne grupe projekta su udruženja gospodarstvenika, institucije/organizacije koje se bave podrškom malim i srednjim poduzećima, gradovi i općine
 
Krajnji korisnici projekta su mala i srednja poduzeća u prekograničnom području, a posebno poduzeća u Vinkovcima (HR) te općinama Modriča, Vukosavlje, Odžak (BiH).
 
Aktivnosti:
 • Analiza inovativnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća                                                                                                                                                                                                                       Glavni cilj ovoga istraživanja je utvrditi inovativni potencijal poduzeća, te identificirati njihove glavne probleme i potrebe u razvoju svog poslovanja.
 • Obuke i tržišno povezivanje                                                                                                                                                                                                                                                                        Na temelju izrađene analize definirati će se plan i program edukacija za poduzeća i potporne institucije.
 • Kreiranje smjernica za razvoj malih i srednjih poduzeća                                                                                                                                                                                                                         Kroz aktivnosti projekta razvit će se čitav niz novih razvojnih politika i projekata koje će služiti poduzećima i potpornim institucijama kao osnova za budući razvoj.
 • Jačanje poduzetničke infrastrukture                                                                                                                                                                                                                                                          Ova aktivnost podrazumijeva  nabavku potrebne opreme za provedbu svih aktivnosti u projekt    
 
Očekivani rezultati:  
 1. Poboljšani inovativni kapaciteti malih i srednjih poduzeća
 2. Poboljšanja suradnja između malih i srednjih poduzeća u prekograničnom području
 3. Povećani kapaciteti razvojnih agencija
 4. Kreirani uslovi za dugoročnu suradnju i razvoj