Pristup informacijama

Slika /učitane slike/information.jpg
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.


Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Razvojnoj Agenciji Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci (u daljnjem tekstu: RA VSŽ).

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Službenik za informiranje je Karla Jukić.
Zamjenik službenika za informiranje je Roberta Raguž.


Kontakt podaci službenika za informiranje: Karla Jukić, tel. 032/339-993, fax 032/339-997, kjukic@ra-vsz.hr
Kontakt podaci zamjenika službenika za informiranje: Roberta Raguž, tel. 032/339-993, fax 032/339-997, rraguz@ra-vsz.hr


Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu zakona.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. RA VSŽ ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama doneseni su Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koji su objavljeni u Narodnim novinama (NN 38/11, 12/14, 15/14).

 
 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
 
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 
Plan rada 2021. godina
Plan rada 2020. godina
Plan rada 2019. godina
Plan rada 2018. godina
Plan rada 2017. godina
Plan rada 2016. godina
Plan rada 2016. godina
 
Izvješće o radu 2019. godina
Izvješće o radu 2018. godina
Izvješće o radu 2017. godina
Izvješće o radu 2016. godina
Izvješće o radu 2015. godina
Izvješće o radu 2014. godina
Izvješće o radu 2013. godina