Priprema programa i projekata

Priprema programa i razvojnih projekta jedna je od najznačajnijih aktivnosti Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (u nastavku Agencije) i predstavlja važan instrument poticanja regionalnog razvoja.

Agencija maksimalno koristi svoje resurse kako bi osigurala kvalitetnu i pravovremenu pripremu programa i projekata za financiranje iz različitih izvora, s naglaskom na EU fondove i nacionalne fondova. Područja koja obuhvaćaju projekti su razvoja ruralnog područja, razvoja ljudskih resursa i povećanja zapošljavanja, razvoja poduzetništva i investicijske klime, itd.

Obzirom na kompleksnost upravljanja projektnim ciklusom (PCM), osim projekta koje priprema i provodi u svom području djelovanja, Agencija zainteresiranim institucijama pruža pomoć kroz sve faze procesa, i to u vidu:
 • praćenja i informiranja korisnika o mogućnostima financiranja,
 • uspostave i razvoja partnerstva,
 • uspostave i jačanja prekogranične i međunarodne suradnje,
 • pripreme projektne dokumentacije,
 • izrade stručne dokumentacije za potrebe apliciranja na fondove EU,
 • stručne podrške u pripremi  projektne dokumentacije,
 • edukacije korisnika (način funkcioniranja EU, fondovi, priprema i izrada projektne dokumentacije)

Odjel za pripremu programa i projekata, temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017), obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti/poslove od javnog interesa:
 • pruža stručnu pomoć u pripremi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • pruža stručnu pomoć u pripremi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
 • upisuje razvojne projekte od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • koordinira upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata