Inovacija godine 2019.

Slika /slike svibanja/inovacije 2020.jpg
Udruga inovatora Hrvatske uputila javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade „Inovacija godine“ za 2019. godinu.

Nagrada se dodjeljuje za komercijaliziranu inovaciju, kao priznanje unaprjeđivanju i promicanju inovatorstva i inovativnog promišljanja u funkciji podizanja inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske. Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati članovi Udruge inovatora Hrvatske, znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana te sve pravne i fizičke osobe.

Rok za predaju prijedloga je 18. rujna 2020. godine do 16 sati.

Više informacija i upute o prijavi možete preuzeti putem sljedeće poveznice.


Pisane vijesti