Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)

Slika /slike svibanja/forest-trees-perspective-bright-957024.jpeg
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“).

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprečavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu:
 1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske (Zakon o područjima od posebne državne skrbi, NN 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) i u prvoj skupini otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20)), 
2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20)), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-planinskim područjima NN 118/18 i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (NN 24/19)), 
3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske. 

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su sljedeći: 
- Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštene pravne osobe
 - Geodetska snimka lokacija/e ukoliko je potrebno raditi, 
- Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju, 
- Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.


Pisane vijesti