Poziv na razgovor kandidata za radno mjesto voditelja projekta u Odjelu za provedbu programa i projekata

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
KLASA: 112-01/21-01/04
URBROJ: 2196/1-16-03/3-21-13
U Vinkovcima, 13. travnja 2021. godine 
 
 
 
 
 
Poziv na razgovor kandidata za radno mjesto voditelja projekta u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
 
 
Sukladno pozivu na pisano testiranje kandidata za radno mjesto voditelja projekta u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, od 01. travnja 2021. godine, KLASA: 112-01/21-01/04, URBROJ: 2196/1-16-03/3-21-11, na usmeni dio, razgovor, poziva se sljedeća kandidatkinja: 
 
 
1. ANĐELKA KRSTIĆ – VINKOVCI
 
 
 
Usmeni dio, razgovor, će se održati u ČETVRTAK, 15. travnja 2021. godine u 15:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, 32100  Vinkovci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Predsjednik povjerenstva:
Goran Koprivnjak, univ. spec. oec.


Pisane vijesti