Poziv za dostavu projekata 2021. – Horizon Europe – EIC Accelerator

Slika /slike svibanja/EU_EIC 1050x450.png
Poziv Horizon Europe – EIC Accelerator otvoren je za visoko učinkovite inovativne proizvode, usluge ili poslovne modele koji bi mogli kreirati nova tržišta te promijeniti postojeća. Poziv podupire start-upove, mikro, mala i srednja poduzeća, a pruža jedinstvenu kombinaciju potpore i to financiranje od 0,5 do 17,5 milijuna eura kao i uslugu ubrzanja razvoja poslovanja.
 
Prihvatljivi prijavitelji
Start-upovi, mikro, mala i srednja poduzeća.
 
Ukupni proračun
592,5 milijuna eura,  od čega će se 143,05 milijuna eura financirati kroz instrument EU sljedeće generacije
Kombinirano financiranje:
– bespovratna sredstva - do 2,5 milijuna eura za razvoj tehnologije i 
validaciju
– investicijska komponenta - od 0,5 do 15 milijuna eura za rast              
                                                               ostalih aktivnosti
Rok za prijavu
9. lipnja 2021. godine. 
 
Više informacija o programu.


Pisane vijesti